Đang thực hiện
 

Hotline: 0988.40.40.79

Tìm tên thiết kế viên
Tìm theo lĩnh vực

Tìm theo tỉnh/TP

Thiết kế kiến trúc

Mẫu nhà: BT - 0001

Mặt tiền: 5-6 m

Số tầng: 2 Tầng

Gói KT cơ bản: 10.000.000 đ

0 lượt xem 03-04-2015

Mẫu nhà: BT - 0004

Mặt tiền: >6m

Số tầng: 2 Tầng

Gói KT cơ bản: 10.000.000 đ

0 lượt xem 03-04-2015

Mẫu nhà: BT - 0005

Mặt tiền: >6m

Số tầng: 4 Tầng

Gói KT cơ bản: 11.000.000 đ

0 lượt xem 03-04-2015

Mẫu nhà: BT - 0006

Mặt tiền: >6m

Số tầng: 4 Tầng

Gói KT cơ bản: 11.000.000 đ

0 lượt xem 03-04-2015

Mẫu nhà: BT - 0007

Mặt tiền: 5-6 m

Số tầng: 3 Tầng

Gói KT cơ bản: 10.000.000 đ

0 lượt xem 03-04-2015

Mẫu nhà: BT - 0008

Mặt tiền: 5-6 m

Số tầng: 3 Tầng

Gói KT cơ bản: 10.000.000 đ

0 lượt xem 03-04-2015

Mẫu nhà: BT - 0009

Mặt tiền: 5-6 m

Số tầng: 2 Tầng

Gói KT cơ bản: 12.000.000 đ

0 lượt xem 03-04-2015

 

Gặp thiết kế !

Nhập thông tin cần thiết