Đang thực hiện
 

Hotline: 0988.40.40.79

Tìm tên thiết kế viên
Tìm theo lĩnh vực

Tìm theo tỉnh/TP

Thiết kế kiến trúc

Mẫu nhà: BT - 0003

Mặt tiền: >6m

Số tầng: 3 Tầng

Gói KT cơ bản: 12.500.000 đ

0 lượt xem 19-11-2015

Mẫu nhà: NPL - 0014

Mặt tiền: 5-6 m

Số tầng: 2 Tầng

Gói KT cơ bản: 5.500.000 đ

0 lượt xem 05-08-2015

Mẫu nhà: NPL - 0017

Mặt tiền: 5-6 m

Số tầng: 2 Tầng

Gói KT cơ bản: 5.300.000 đ

0 lượt xem 05-08-2015

Mẫu nhà: NPL - 0018

Mặt tiền: 5-6 m

Số tầng: 2 Tầng

Gói KT cơ bản: 4.500.000 đ

0 lượt xem 05-08-2015

Mẫu nhà: NPL - 0019

Mặt tiền: 5-6 m

Số tầng: 2 Tầng

Gói KT cơ bản: 5.000.000 đ

0 lượt xem 05-08-2015

Mẫu nhà: NPL - 0023

Mặt tiền: 5-6 m

Số tầng: 2 Tầng

Gói KT cơ bản: 5.800.000 đ

0 lượt xem 05-08-2015

Mẫu nhà: NPL - 0024

Mặt tiền: 5-6 m

Số tầng: 2 Tầng

Gói KT cơ bản: 5.000.000 đ

0 lượt xem 05-08-2015

Mẫu nhà: NPL - 0025

Mặt tiền: 5-6 m

Số tầng: 2 Tầng

Gói KT cơ bản: 4.000.000 đ

0 lượt xem 05-08-2015

Mẫu nhà: NPL - 0027

Mặt tiền: 5-6 m

Số tầng: 2 Tầng

Gói KT cơ bản: 5.900.000 đ

0 lượt xem 05-08-2015

Mẫu nhà: NPL - 0032

Mặt tiền: 5-6 m

Số tầng: 3 Tầng

Gói KT cơ bản: 4.000.000 đ

0 lượt xem 05-08-2015

Mẫu nhà: NPL - 0037

Mặt tiền: 4 - 5m

Số tầng: 4 Tầng

Gói KT cơ bản: 4.000.000 đ

0 lượt xem 05-08-2015

Mẫu nhà: NPL - 0038

Mặt tiền: 5-6 m

Số tầng: 5 Tầng

Gói KT cơ bản: 5.300.000 đ

0 lượt xem 05-08-2015

Mẫu nhà: NPL - 0040

Mặt tiền: 5-6 m

Số tầng: 4 Tầng

Gói KT cơ bản: 5.700.000 đ

0 lượt xem 05-08-2015

Mẫu nhà: NPL - 0041

Mặt tiền: 5-6 m

Số tầng: 3 Tầng

Gói KT cơ bản: 4.000.000 đ

0 lượt xem 05-08-2015

Mẫu nhà: NPL - 0042

Mặt tiền: 4 - 5m

Số tầng: 3 Tầng

Gói KT cơ bản: 4.500.000 đ

0 lượt xem 05-08-2015

Mẫu nhà: BT - 0053

Mặt tiền: >6m

Số tầng: 3 Tầng

Gói KT cơ bản: 12.500.000 đ

0 lượt xem 17-09-2015

Mẫu nhà: BT - 0054

Mặt tiền: >6m

Số tầng: 3 Tầng

Gói KT cơ bản: 12.000.000 đ

0 lượt xem 17-09-2015

Mẫu nhà: NPL - 0039

Mặt tiền: 5-6 m

Số tầng: 4 Tầng

Gói KT cơ bản: 5.500.000 đ

0 lượt xem 17-09-2015

Mẫu nhà: BT - 0055

Mặt tiền: >6m

Số tầng: 2 Tầng

Gói KT cơ bản: đ

0 lượt xem 22-02-2016

Mẫu nhà: BT - 0056

Mặt tiền: >6m

Số tầng: 2 Tầng

Gói KT cơ bản: đ

0 lượt xem 22-02-2016

 

Gặp thiết kế !

Nhập thông tin cần thiết