Đang thực hiện
 

Hotline: 0988.40.40.79

Tìm tên thiết kế viên
Tìm theo lĩnh vực

Tìm theo tỉnh/TP

Thiết kế kiến trúc

Mẫu nhà: NP - 0003

Mặt tiền: 5-6 m

Số tầng: 3 Tầng

Gói KT cơ bản: 5.600.000 đ

0 lượt xem 29-07-2015

Mẫu nhà: NP - 0006

Mặt tiền: >6m

Số tầng: 3 Tầng

Gói KT cơ bản: 6.500.000 đ

0 lượt xem 29-07-2015

Mẫu nhà: NP - 0013

Mặt tiền: 5-6 m

Số tầng: 2 Tầng

Gói KT cơ bản: 4.600.000 đ

0 lượt xem 29-07-2015

Mẫu nhà: NP - 0014

Mặt tiền: 5-6 m

Số tầng: 3 Tầng

Gói KT cơ bản: 4.000.000 đ

0 lượt xem 29-07-2015

Mẫu nhà: NP - 0023

Mặt tiền: 4 - 5m

Số tầng: 3 Tầng

Gói KT cơ bản: 4.600.000 đ

0 lượt xem 29-07-2015

Mẫu nhà: NP - 0024

Mặt tiền: 5-6 m

Số tầng: 4 Tầng

Gói KT cơ bản: 5.500.000 đ

0 lượt xem 29-07-2015

Mẫu nhà: NP - 0025

Mặt tiền: 5-6 m

Số tầng: 3 Tầng

Gói KT cơ bản: 4.100.000 đ

0 lượt xem 29-07-2015

Mẫu nhà: NPL - 0035

Mặt tiền: 5-6 m

Số tầng: 4 Tầng

Gói KT cơ bản: 6.000.000 đ

0 lượt xem 05-08-2015

Mẫu nhà: NP - 0031

Mặt tiền:

Số tầng: 0

Gói KT cơ bản: đ

0 lượt xem 29-07-2015

Mẫu nhà: NP - 0033

Mặt tiền: 4 - 5m

Số tầng: 4 Tầng

Gói KT cơ bản: 5.800.000 đ

0 lượt xem 29-07-2015

Mẫu nhà: NP - 0034

Mặt tiền: 5-6 m

Số tầng: 4 Tầng

Gói KT cơ bản: 5.800.000 đ

0 lượt xem 29-07-2015

Mẫu nhà: NP - 0035

Mặt tiền: 5-6 m

Số tầng: 4 Tầng

Gói KT cơ bản: 6.000.000 đ

0 lượt xem 29-07-2015

Mẫu nhà: NP - 0036

Mặt tiền: 5-6 m

Số tầng: 3 Tầng

Gói KT cơ bản: 5.700.000 đ

0 lượt xem 29-07-2015

Mẫu nhà: NP - 0037

Mặt tiền: 5-6 m

Số tầng: 4 Tầng

Gói KT cơ bản: 5.900.000 đ

0 lượt xem 29-07-2015

Mẫu nhà: NP - 0038

Mặt tiền: 4 - 5m

Số tầng: 5 Tầng

Gói KT cơ bản: 5.800.000 đ

0 lượt xem 29-07-2015

Mẫu nhà: NP - 0039

Mặt tiền: 4 - 5m

Số tầng: 4 Tầng

Gói KT cơ bản: 6.000.000 đ

0 lượt xem 29-07-2015

Mẫu nhà: NP - 0040

Mặt tiền: 4 - 5m

Số tầng: 3 Tầng

Gói KT cơ bản: 5.700.000 đ

0 lượt xem 29-07-2015

Mẫu nhà: NP - 0041

Mặt tiền: 5-6 m

Số tầng: 3 Tầng

Gói KT cơ bản: 5.800.000 đ

0 lượt xem 29-07-2015

Mẫu nhà: BT - 0051

Mặt tiền: >6m

Số tầng: 2 Tầng

Gói KT cơ bản: 14.000.000 đ

0 lượt xem 03-08-2015

Mẫu nhà: BT - 0052

Mặt tiền: >6m

Số tầng: 4 Tầng

Gói KT cơ bản: 12.000.000 đ

0 lượt xem 04-08-2015

 

Gặp thiết kế !

Nhập thông tin cần thiết