Đang thực hiện
 

Hotline: 0988.40.40.79

Tìm tên thiết kế viên
Tìm theo lĩnh vực

Tìm theo tỉnh/TP

Thiết kế kiến trúc

Mẫu nhà: NP - 0026

Mặt tiền: 5-6 m

Số tầng: 3 Tầng

Gói KT cơ bản: 4.300.000 đ

0 lượt xem 29-07-2015

Mẫu nhà: NP - 0028

Mặt tiền: 5-6 m

Số tầng: 4 Tầng

Gói KT cơ bản: 4.800.000 đ

0 lượt xem 29-07-2015

Mẫu nhà: BT - 0014

Mặt tiền: >6m

Số tầng: 3 Tầng

Gói KT cơ bản: 12.000.000 đ

0 lượt xem 27-06-2015

Mẫu nhà: BT - 0031

Mặt tiền: >6m

Số tầng: 3 Tầng

Gói KT cơ bản: 12.000.000 đ

0 lượt xem 27-06-2015

Mẫu nhà: BT - 0039

Mặt tiền: >6m

Số tầng: 3 Tầng

Gói KT cơ bản: 11.600.000 đ

0 lượt xem 27-06-2015

Mẫu nhà: BT - 0048

Mặt tiền: >6m

Số tầng: 3 Tầng

Gói KT cơ bản: 11.000.000 đ

0 lượt xem 03-07-2015

Mẫu nhà: BT - 0049

Mặt tiền: >6m

Số tầng: 3 Tầng

Gói KT cơ bản: 11.000.000 đ

0 lượt xem 08-07-2015

Mẫu nhà: BT - 0050

Mặt tiền: >6m

Số tầng: 2 Tầng

Gói KT cơ bản: 11.000.000 đ

0 lượt xem 08-07-2015

Mẫu nhà: NPL - 0044

Mặt tiền: 5-6 m

Số tầng: 3 Tầng

Gói KT cơ bản: 6.500.000 đ

0 lượt xem 28-07-2015

Mẫu nhà: NPL - 0045

Mặt tiền: 5-6 m

Số tầng: 3 Tầng

Gói KT cơ bản: 6.400.000 đ

0 lượt xem 28-07-2015

Mẫu nhà: NPL - 0046

Mặt tiền: 5-6 m

Số tầng: 3 Tầng

Gói KT cơ bản: 6.300.000 đ

0 lượt xem 28-07-2015

Mẫu nhà: NPL - 0047

Mặt tiền: 5-6 m

Số tầng: 2 Tầng

Gói KT cơ bản: 6.000.000 đ

0 lượt xem 28-07-2015

Mẫu nhà: NPL - 0048

Mặt tiền: 5-6 m

Số tầng: 3 Tầng

Gói KT cơ bản: 6.000.000 đ

0 lượt xem 28-07-2015

Mẫu nhà: NPL - 0049

Mặt tiền: 5-6 m

Số tầng: 2 Tầng

Gói KT cơ bản: 6.000.000 đ

0 lượt xem 28-07-2015

Mẫu nhà: NPL - 0050

Mặt tiền: 5-6 m

Số tầng: 2 Tầng

Gói KT cơ bản: 6.000.000 đ

0 lượt xem 28-07-2015

Mẫu nhà: NPL - 0051

Mặt tiền: 5-6 m

Số tầng: 2 Tầng

Gói KT cơ bản: 6.000.000 đ

0 lượt xem 28-07-2015

Mẫu nhà: NPL - 0052

Mặt tiền: 5-6 m

Số tầng: 2 Tầng

Gói KT cơ bản: 6.000.000 đ

0 lượt xem 28-07-2015

Mẫu nhà: NPL - 0053

Mặt tiền: 5-6 m

Số tầng: 3 Tầng

Gói KT cơ bản: 6.400.000 đ

0 lượt xem 28-07-2015

Mẫu nhà: NPL - 0053

Mặt tiền: 5-6 m

Số tầng: 3 Tầng

Gói KT cơ bản: 6.500.000 đ

0 lượt xem 28-07-2015

Mẫu nhà: NPL - 0054

Mặt tiền: 5-6 m

Số tầng: 3 Tầng

Gói KT cơ bản: 6.500.000 đ

0 lượt xem 28-07-2015

 

Gặp thiết kế !

Nhập thông tin cần thiết