Đang thực hiện
 

Hotline: 0988.40.40.79

Tìm tên thiết kế viên
Tìm theo lĩnh vực

Tìm theo tỉnh/TP

Thiết kế kiến trúc

Mẫu nhà: NPL - 0020

Mặt tiền: 5-6 m

Số tầng: 2 Tầng

Gói KT cơ bản: 5.500.000 đ

0 lượt xem 23-04-2016

Mẫu nhà: BT - 0043

Mặt tiền: >6m

Số tầng: 3 Tầng

Gói KT cơ bản: 11.800.000 đ

0 lượt xem 23-04-2016

Mẫu nhà: BT - 0044

Mặt tiền: >6m

Số tầng: 3 Tầng

Gói KT cơ bản: 10.000.000 đ

0 lượt xem 23-04-2016

Mẫu nhà: NP - 0032

Mặt tiền: 4 - 5m

Số tầng: 5 Tầng

Gói KT cơ bản: 6.000.000 đ

0 lượt xem 23-04-2016

Mẫu nhà: BT - 0057

Mặt tiền: >6m

Số tầng: 2 Tầng

Gói KT cơ bản: đ

0 lượt xem 22-02-2016

Mẫu nhà: BT - 0058

Mặt tiền: >6m

Số tầng: 2 Tầng

Gói KT cơ bản: đ

0 lượt xem 22-02-2016

Mẫu nhà: BT - 0059

Mặt tiền: >6m

Số tầng: 2 Tầng

Gói KT cơ bản: đ

0 lượt xem 22-02-2016

Mẫu nhà: BT - 0060

Mặt tiền: >6m

Số tầng: 4 Tầng

Gói KT cơ bản: đ

0 lượt xem 22-02-2016

Mẫu nhà: BT - 0061

Mặt tiền: >6m

Số tầng: 3 Tầng

Gói KT cơ bản: đ

0 lượt xem 23-04-2016

Mẫu nhà: BT - 0062

Mặt tiền: >6m

Số tầng: 2 Tầng

Gói KT cơ bản: đ

0 lượt xem 22-02-2016

Mẫu nhà: BT - 0063

Mặt tiền: >6m

Số tầng: 2 Tầng

Gói KT cơ bản: đ

0 lượt xem 22-02-2016

Mẫu nhà: BT - 0064

Mặt tiền: >6m

Số tầng: 2 Tầng

Gói KT cơ bản: đ

0 lượt xem 22-02-2016

Mẫu nhà: BT - 0065

Mặt tiền: >6m

Số tầng: 3 Tầng

Gói KT cơ bản: đ

0 lượt xem 22-02-2016

Mẫu nhà: BT - 0066

Mặt tiền: >6m

Số tầng: 2 Tầng

Gói KT cơ bản: đ

0 lượt xem 22-02-2016

Mẫu nhà: BT - 0067

Mặt tiền: >6m

Số tầng: 3 Tầng

Gói KT cơ bản: đ

0 lượt xem 22-02-2016

Mẫu nhà: BT - 0068

Mặt tiền: >6m

Số tầng: 2 Tầng

Gói KT cơ bản: đ

0 lượt xem 22-02-2016

Mẫu nhà: BT - 0069

Mặt tiền: >6m

Số tầng: 3 Tầng

Gói KT cơ bản: đ

0 lượt xem 22-02-2016

Mẫu nhà: BT - 0070

Mặt tiền:

Số tầng: 3 Tầng

Gói KT cơ bản: đ

0 lượt xem 22-02-2016

Mẫu nhà: BT - 0071

Mặt tiền:

Số tầng: 3 Tầng

Gói KT cơ bản: đ

0 lượt xem 22-02-2016

Mẫu nhà: BT - 0072

Mặt tiền:

Số tầng: 3 Tầng

Gói KT cơ bản: đ

0 lượt xem 22-02-2016

 

Gặp thiết kế !

Nhập thông tin cần thiết