Gặp thiết kế !

Nhập thông tin cần thiết

 Đang thực hiện
 

Hotline: 0988.40.40.79

Mọi giao dịch đều thực hiện qua tài khoản công ty"

Thiết kế nhà phân lô

Gói bao gồm:
- Phối cảnh theo mẫu có sẵn trên website
- Mặt bằng vật dụng các tầng, mặt cắt, mặt đứng kích thước
- Bản vẽ khổ A4, gởi bản vẽ in gồm phối cảnh và các bản vẽ liên quan, gởi email file thiết kế mặt bằng, mặt cắt và mặt đứng định dạng PDF

NPL - 0025

Kiến trúc cơ bản theo mẫu

Giá: 4.000.000

Gói thiết kế cộng thêm

- Gói bổ sung thiết kế kết cấu: +2,000,000 đ
- Gói điện nước:                        +1,000,000 đ

Hotline: 0988.40.40.79

Các mẫu khác

Mẫu nhà: NPL - 0014

Mặt tiền: 5-6 m

Số tầng: 2 Tầng

Gói KT cơ bản: 5.500.000 đ

0 lượt xem 05-08-2015

Mẫu nhà: NPL - 0017

Mặt tiền: 5-6 m

Số tầng: 2 Tầng

Gói KT cơ bản: 5.300.000 đ

0 lượt xem 05-08-2015

Mẫu nhà: NPL - 0018

Mặt tiền: 5-6 m

Số tầng: 2 Tầng

Gói KT cơ bản: 4.500.000 đ

0 lượt xem 05-08-2015

Mẫu nhà: NPL - 0019

Mặt tiền: 5-6 m

Số tầng: 2 Tầng

Gói KT cơ bản: 5.000.000 đ

0 lượt xem 05-08-2015

Mẫu nhà: NPL - 0020

Mặt tiền: 5-6 m

Số tầng: 2 Tầng

Gói KT cơ bản: 5.500.000 đ

0 lượt xem 23-04-2016

Mẫu nhà: NPL - 0023

Mặt tiền: 5-6 m

Số tầng: 2 Tầng

Gói KT cơ bản: 5.800.000 đ

0 lượt xem 05-08-2015

Mẫu nhà: NPL - 0024

Mặt tiền: 5-6 m

Số tầng: 2 Tầng

Gói KT cơ bản: 5.000.000 đ

0 lượt xem 05-08-2015

Mẫu nhà: NPL - 0027

Mặt tiền: 5-6 m

Số tầng: 2 Tầng

Gói KT cơ bản: 5.900.000 đ

0 lượt xem 05-08-2015

Mẫu nhà: NPL - 0032

Mặt tiền: 5-6 m

Số tầng: 3 Tầng

Gói KT cơ bản: 4.000.000 đ

0 lượt xem 05-08-2015

Mẫu nhà: NPL - 0037

Mặt tiền: 4 - 5m

Số tầng: 4 Tầng

Gói KT cơ bản: 4.000.000 đ

0 lượt xem 05-08-2015

Mẫu nhà: NPL - 0038

Mặt tiền: 5-6 m

Số tầng: 5 Tầng

Gói KT cơ bản: 5.300.000 đ

0 lượt xem 05-08-2015

Mẫu nhà: NPL - 0039

Mặt tiền: 5-6 m

Số tầng: 4 Tầng

Gói KT cơ bản: 5.500.000 đ

0 lượt xem 17-09-2015