Đang thực hiện
 

Hotline: 0988.40.40.79

Tìm tên thiết kế viên
Tìm theo lĩnh vực

Tìm theo tỉnh/TP

Thiết kế biệt thự

Mẫu nhà: BT - 0002

Mặt tiền: >6m

Số tầng: 2 Tầng

Gói KT cơ bản: 11.000.000 đ

1 lượt xem 18-05-2015

Mẫu nhà: BT - 0012

Mặt tiền: >6m

Số tầng: 2 Tầng

Gói KT cơ bản: 10.000.000 đ

0 lượt xem 27-04-2015

Mẫu nhà: BT - 0014

Mặt tiền: >6m

Số tầng: 3 Tầng

Gói KT cơ bản: 12.000.000 đ

0 lượt xem 27-06-2015

Mẫu nhà: BT - 0020

Mặt tiền: >6m

Số tầng: 3 Tầng

Gói KT cơ bản: 11.000.000 đ

0 lượt xem 05-05-2015

Mẫu nhà: BT - 0031

Mặt tiền: >6m

Số tầng: 3 Tầng

Gói KT cơ bản: 12.000.000 đ

0 lượt xem 27-06-2015

Mẫu nhà: BT - 0039

Mặt tiền: >6m

Số tầng: 3 Tầng

Gói KT cơ bản: 11.600.000 đ

0 lượt xem 27-06-2015

Mẫu nhà: BT - 0045

Mặt tiền: >6m

Số tầng: 3 Tầng

Gói KT cơ bản: 10.000.000 đ

0 lượt xem 29-05-2015

Mẫu nhà: BT - 0046

Mặt tiền: >6m

Số tầng: 2 Tầng

Gói KT cơ bản: 11.000.000 đ

0 lượt xem 23-06-2015

Mẫu nhà: BT - 0048

Mặt tiền: >6m

Số tầng: 3 Tầng

Gói KT cơ bản: 11.000.000 đ

0 lượt xem 03-07-2015

Mẫu nhà: BT - 0049

Mặt tiền: >6m

Số tầng: 3 Tầng

Gói KT cơ bản: 11.000.000 đ

0 lượt xem 08-07-2015

Mẫu nhà: BT - 0050

Mặt tiền: >6m

Số tầng: 2 Tầng

Gói KT cơ bản: 11.000.000 đ

0 lượt xem 08-07-2015

Mẫu nhà: BT - 0051

Mặt tiền: >6m

Số tầng: 2 Tầng

Gói KT cơ bản: 14.000.000 đ

0 lượt xem 03-08-2015

 

Gặp thiết kế !

Nhập thông tin cần thiết