Đang thực hiện
 

Hotline: 0988.40.40.79

Tìm tên thiết kế viên
Tìm theo lĩnh vực

Tìm theo tỉnh/TP

Thiết kế biệt thự

Mẫu nhà: BT - 0016

Mặt tiền: >6m

Số tầng: 2 Tầng

Gói KT cơ bản: 10.000.000 đ

0 lượt xem 27-04-2015

Mẫu nhà: BT - 0032

Mặt tiền: >6m

Số tầng: 4 Tầng

Gói KT cơ bản: 11.000.000 đ

0 lượt xem 10-04-2015

Mẫu nhà: BT - 0033

Mặt tiền: >6m

Số tầng: 3 Tầng

Gói KT cơ bản: 10.000.000 đ

0 lượt xem 10-04-2015

Mẫu nhà: BT - 0034

Mặt tiền: >6m

Số tầng: 2 Tầng

Gói KT cơ bản: 11.000.000 đ

0 lượt xem 10-04-2015

Mẫu nhà: BT - 0035

Mặt tiền: >6m

Số tầng: 3 Tầng

Gói KT cơ bản: 11.000.000 đ

0 lượt xem 10-04-2015

Mẫu nhà: BT - 0036

Mặt tiền: >6m

Số tầng: 2 Tầng

Gói KT cơ bản: 10.000.000 đ

0 lượt xem 10-04-2015

Mẫu nhà: BT - 0037

Mặt tiền: >6m

Số tầng: 2 Tầng

Gói KT cơ bản: 10.000.000 đ

0 lượt xem 10-04-2015

Mẫu nhà: BT - 0038

Mặt tiền: >6m

Số tầng: 3 Tầng

Gói KT cơ bản: 11.400.000 đ

0 lượt xem 10-04-2015

Mẫu nhà: BT - 0042

Mặt tiền: >6m

Số tầng: 3 Tầng

Gói KT cơ bản: 10.000.000 đ

0 lượt xem 10-04-2015

Mẫu nhà: BT - 0040

Mặt tiền: >6m

Số tầng: 3 Tầng

Gói KT cơ bản: 11.300.000 đ

0 lượt xem 10-04-2015

Mẫu nhà: BT - 0041

Mặt tiền: >6m

Số tầng: 2 Tầng

Gói KT cơ bản: 10.000.000 đ

0 lượt xem 10-04-2015

Mẫu nhà: BT - 0042

Mặt tiền: >6m

Số tầng: 3 Tầng

Gói KT cơ bản: 11.500.000 đ

0 lượt xem 17-04-2015

 

Gặp thiết kế !

Nhập thông tin cần thiết