Đang thực hiện
 

Hotline: 0988.40.40.79

Tìm tên thiết kế viên
Tìm theo lĩnh vực

Tìm theo tỉnh/TP

Thiết kế nhà phân lô

Mẫu nhà: NPL - 0035

Mặt tiền: 5-6 m

Số tầng: 4 Tầng

Gói KT cơ bản: 6.000.000 đ

0 lượt xem 05-08-2015

Mẫu nhà: NPL - 0038

Mặt tiền: 5-6 m

Số tầng: 5 Tầng

Gói KT cơ bản: 5.300.000 đ

0 lượt xem 05-08-2015

Mẫu nhà: NPL - 0040

Mặt tiền: 5-6 m

Số tầng: 4 Tầng

Gói KT cơ bản: 5.700.000 đ

0 lượt xem 05-08-2015

Mẫu nhà: NPL - 0041

Mặt tiền: 5-6 m

Số tầng: 3 Tầng

Gói KT cơ bản: 4.000.000 đ

0 lượt xem 05-08-2015

Mẫu nhà: NPL - 0042

Mặt tiền: 4 - 5m

Số tầng: 3 Tầng

Gói KT cơ bản: 4.500.000 đ

0 lượt xem 05-08-2015

Mẫu nhà: NPL - 0047

Mặt tiền: 5-6 m

Số tầng: 2 Tầng

Gói KT cơ bản: 6.000.000 đ

0 lượt xem 28-07-2015

Mẫu nhà: NPL - 0048

Mặt tiền: 5-6 m

Số tầng: 3 Tầng

Gói KT cơ bản: 6.000.000 đ

0 lượt xem 28-07-2015

Mẫu nhà: NPL - 0049

Mặt tiền: 5-6 m

Số tầng: 2 Tầng

Gói KT cơ bản: 6.000.000 đ

0 lượt xem 28-07-2015

Mẫu nhà: NPL - 0050

Mặt tiền: 5-6 m

Số tầng: 2 Tầng

Gói KT cơ bản: 6.000.000 đ

0 lượt xem 28-07-2015

Mẫu nhà: NPL - 0051

Mặt tiền: 5-6 m

Số tầng: 2 Tầng

Gói KT cơ bản: 6.000.000 đ

0 lượt xem 28-07-2015

Mẫu nhà: NPL - 0052

Mặt tiền: 5-6 m

Số tầng: 2 Tầng

Gói KT cơ bản: 6.000.000 đ

0 lượt xem 28-07-2015

Mẫu nhà: NPL - 0053

Mặt tiền: 5-6 m

Số tầng: 3 Tầng

Gói KT cơ bản: 6.400.000 đ

0 lượt xem 28-07-2015

 

Gặp thiết kế !

Nhập thông tin cần thiết