Đang thực hiện
 

Hotline: 0988.40.40.79

Tìm tên thiết kế viên
Tìm theo lĩnh vực

Tìm theo tỉnh/TP

Thiết kế nhà phân lô

Mẫu nhà: NPL - 0005

Mặt tiền: 5-6 m

Số tầng: 2 Tầng

Gói KT cơ bản: 4.000.000 đ

0 lượt xem 27-04-2015

Mẫu nhà: NPL - 0028

Mặt tiền: 5-6 m

Số tầng: 2 Tầng

Gói KT cơ bản: 4.000.000 đ

0 lượt xem 04-04-2015

Mẫu nhà: NPL - 0029

Mặt tiền: >6m

Số tầng: 3 Tầng

Gói KT cơ bản: 5.000.000 đ

0 lượt xem 20-05-2015

Mẫu nhà: NPL - 0030

Mặt tiền: 4 - 5m

Số tầng: 4 Tầng

Gói KT cơ bản: 5.000.000 đ

0 lượt xem 12-05-2015

Mẫu nhà: NPL - 0031

Mặt tiền: 5-6 m

Số tầng: 4 Tầng

Gói KT cơ bản: 4.500.000 đ

0 lượt xem 09-05-2015

Mẫu nhà: NPL - 0033

Mặt tiền: 4 - 5m

Số tầng: 3 Tầng

Gói KT cơ bản: 4.000.000 đ

0 lượt xem 09-05-2015

Mẫu nhà: NPL - 0034

Mặt tiền: 5-6 m

Số tầng: 2 Tầng

Gói KT cơ bản: 4.200.000 đ

0 lượt xem 09-05-2015

Mẫu nhà: NPL - 0039

Mặt tiền: 4 - 5m

Số tầng: 3 Tầng

Gói KT cơ bản: 4.000.000 đ

0 lượt xem 09-05-2015

Mẫu nhà: NPL - 0043

Mặt tiền: 5-6 m

Số tầng: 3 Tầng

Gói KT cơ bản: 6.000.000 đ

0 lượt xem 23-05-2015

Mẫu nhà: NPL - 0044

Mặt tiền: 5-6 m

Số tầng: 3 Tầng

Gói KT cơ bản: 6.500.000 đ

0 lượt xem 28-07-2015

Mẫu nhà: NPL - 0045

Mặt tiền: 5-6 m

Số tầng: 3 Tầng

Gói KT cơ bản: 6.400.000 đ

0 lượt xem 28-07-2015

Mẫu nhà: NPL - 0046

Mặt tiền: 5-6 m

Số tầng: 3 Tầng

Gói KT cơ bản: 6.300.000 đ

0 lượt xem 28-07-2015

 

Gặp thiết kế !

Nhập thông tin cần thiết