Đang thực hiện
 

Hotline: 0988.40.40.79

Tìm tên thiết kế viên
Tìm theo lĩnh vực

Tìm theo tỉnh/TP

Thiết kế nhà phố

Mẫu nhà: NP - 0001

Mặt tiền: 4 - 5m

Số tầng: 3 Tầng

Gói KT cơ bản: 4.500.000 đ

0 lượt xem 03-04-2015

Mẫu nhà: NP - 0002

Mặt tiền: 4 - 5m

Số tầng: 3 Tầng

Gói KT cơ bản: 5.000.000 đ

0 lượt xem 03-04-2015

Mẫu nhà: NP - 0004

Mặt tiền: 5-6 m

Số tầng: 2 Tầng

Gói KT cơ bản: 6.600.000 đ

0 lượt xem 03-04-2015

Mẫu nhà: NP -0005

Mặt tiền: 5-6 m

Số tầng: 5 Tầng

Gói KT cơ bản: 5.600.000 đ

0 lượt xem 03-04-2015

 

Gặp thiết kế !

Nhập thông tin cần thiết