Đang thực hiện
 

Hotline: 0988.40.40.79

Tìm tên thiết kế viên
Tìm theo lĩnh vực

Tìm theo tỉnh/TP

Thiết kế nhà vườn

Mẫu nhà: NV - 0016

Mặt tiền: >6m

Số tầng: 2 Tầng

Gói KT cơ bản: 2.600.000 đ

0 lượt xem 11-04-2015

Mẫu nhà: NV - 0017

Mặt tiền: >6m

Số tầng: 2 Tầng

Gói KT cơ bản: 2.900.000 đ

0 lượt xem 11-04-2015

Mẫu nhà: NV - 0018

Mặt tiền: >6m

Số tầng: 2 Tầng

Gói KT cơ bản: 2.900.000 đ

0 lượt xem 11-04-2015

Mẫu nhà: NV - 0019

Mặt tiền: >6m

Số tầng: 3 Tầng

Gói KT cơ bản: 3.200.000 đ

0 lượt xem 11-04-2015

Mẫu nhà: NV - 0020

Mặt tiền: >6m

Số tầng: 2 Tầng

Gói KT cơ bản: 2.800.000 đ

0 lượt xem 11-04-2015

Mẫu nhà: NV - 0021

Mặt tiền: >6m

Số tầng: 2 Tầng

Gói KT cơ bản: 2.000.000 đ

0 lượt xem 11-04-2015

Mẫu nhà: NV - 0022

Mặt tiền: >6m

Số tầng: 2 Tầng

Gói KT cơ bản: 2.300.000 đ

0 lượt xem 11-04-2015

Mẫu nhà: NV - 0023

Mặt tiền: >6m

Số tầng: 2 Tầng

Gói KT cơ bản: 2.200.000 đ

0 lượt xem 11-04-2015

Mẫu nhà: NV - 0024

Mặt tiền: >6m

Số tầng: 2 Tầng

Gói KT cơ bản: 2.400.000 đ

0 lượt xem 11-04-2015

Mẫu nhà: NV - 0025

Mặt tiền: >6m

Số tầng: 2 Tầng

Gói KT cơ bản: 2.700.000 đ

0 lượt xem 11-04-2015

Mẫu nhà: NV - 0026

Mặt tiền: >6m

Số tầng: 2 Tầng

Gói KT cơ bản: 2.300.000 đ

0 lượt xem 11-04-2015

Mẫu nhà: NV - 0027

Mặt tiền: >6m

Số tầng: 2 Tầng

Gói KT cơ bản: 2.500.000 đ

0 lượt xem 11-04-2015

 

Gặp thiết kế !

Nhập thông tin cần thiết